Actief meedoen in de samenleving is nog lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Helaas zijn er mensen die obstakels ervaren en niet – voldoende – participeren in de samenleving. Het al dan niet meedoen kan verschillende redenen hebben. Denk aan beperkingen in vaardigheden, inkomen, gezondheid of discriminatie. 

Uit onderzoek is gebleken dat onvoldoende maatschappelijk participeren effect heeft op de gezondheid. Wat kun je doen om participatie te bevorderen? Weet deze doelgroep wat het belang is van Maatschappelijke participatie? Wat moet je weten van de huidige samenleving om actief mee te doen? Dit laatste wordt over het hoofd gezien. Om mee te kunnen doen moet je weten hoe de maatschappij werkt. 

De workshop Maatschappelijke Participatie geeft inzicht in hoe de maatschappij werkt. En hoe je een brug kunt slaan naar actieve deelname.

 
Voor wie? 

Voor professionals die het lastig vinden om hun cliënten te activeren. 

Deze workshop kan ook op maat gemaakt worden voor cliënten die niet langer aan de zijlijn willen staan en die willen participeren. Cliënten die hun kwaliteiten en talenten willen benutten en iets willen betekenen in de samenleving. Voorwaarde voor het volgen van deze training is dat je gemotiveerd bent.

Programma

  • Wat is maatschappelijke participatie 
  • Voordelen en belangen 
  • Hoe werkt de maatschappij? 
  • Richt je op talent & kwaliteit 
  • Gesprekstechnieken & overtuigen