Workshop Interculturele Emancipatie

Wanneer je werkt met mensen van verschillende culturele achtergronden, kun je hobbels ervaren in de begeleiding en communicatie. De Workshop Interculturele Emancipatie biedt tips en tools om hiermee om te gaan. Zo maak je jouw werk aangenamer en kun je doelen makkelijker bereiken.

De positie van de man wordt echter vaak vergeten. Ook de man heeft ‘recht’ om te emanciperen, zich de nieuwe cultuur en daaraan verbonden mogelijkheden eigen te maken waardoor hij beter in staat is een nieuw leven op te bouwen. Het bewustwordingsproces dat hij zo ondergaat kan tevens een belangrijke bijdrage leveren aan een verbetering van de positie van de vrouw, zodat zij zich – met instemming van de man – ook kan ontwikkelen op school en op de arbeidsmarkt.

Programma

 • Interculturele emancipatie
  • Kijk van de Westerse cultuur
  • Emancipatie in niet-westerse landen
  • Emancipatie versus cultuur en geloof
 • Referentiekader
  • Normen & waarden
  • Kennis over jezelf
 • Interculturele emancipatie en de professional
  • Praktijkvoorbeelden
 • Tips & Tools

Wat anderen over deze workshop zeggen:

“De workshop van Its Training & Advies geeft energie. Met kennis, ervaring en ook veel interesse in alle deelnemers begeleiden Ijlal en Timed het gesprek over culturele emancipatie.

Ze zorgen voor een mooie afwisseling tussen theorie en voorbeelden uit de praktijk. De workshop zet aan het denken en zorgt weer voor meer bewustwording in het cultuursensitief werken en samenleven.”

Esther – Directeur basisschool

“De  workshop interculturele emancipatie leert je en kan uitleggen waarom mensen uit andere culturen zich soms op een andere manier gedragen, reageren of weinig contact met de omgeving zoeken. Dat bijvoorbeeld het woord respect of vrijheid voor iedereen een andere betekenis kan hebben/ heeft en dat je niet te snel met een mening klaar moet staan. Verdiep je in een cultuur.

Dit alles is voor in mijn werk heel waardevol. Je begrijpt ouders beter, komt dichter tot elkaar en het versterkt zo de band en het vertrouwen. Iedereen voelt zich dan beter, vrijer en dat bevordert de samenwerking tussen kind, ouders en school.”

Hildegard – Leerkracht basisschool