De nieuwe inburgeringswet en werknemersvaardigheden

De nieuwe inburgeringswet en werknemers-vaardigheden

Er komt een nieuwe inburgeringswet aan. Dit gaat veel veranderen – voor gemeentes en voor inburgeraars. Wij hopen dat deze veranderingen er voor gaan zorgen dat er meer aandacht komt voor werknemersvaardigheden. Die zijn namelijk van cruciaal belang voor participatie.

Inburgeringswet en werknemersvaardigheden
Foto: Lisa Fotios via Pexels

Wat gaat er veranderen?

Waarschijnlijk hebben we op 1 januari 2022 een nieuwe inburgeringswet. Met deze wet zou het taalniveau tijdens de inburgering omhoog gaan. Taallessen worden daarnaast gecombineerd met (vrijwilligers)werk of stage. Zo kunnen inburgeraars kennismaken met de Nederlandse arbeidsmarkt. Ook komen er verschillende routes, zodat er meer maatwerk kan worden geleverd. Jonge nieuwkomers kunnen bijvoorbeeld naast taallessen ook andere vakken volgen, om daarna in te kunnen stromen in het regulier onderwijs. De regie van dit alles komt bij gemeentes te liggen – die dichter bij de mensen staan die hiermee te maken krijgen.

De Nederlandse inburgeringswet was sterk aan vernieuwing toe. We hebben het in ons werk bij Its vaak gezien: mensen die de weg in het inburgeringssysteem volledig kwijt waren. Ze wisten niet meer waar ze heen moesten. Zonder begeleiding kan het heel lastig zijn om echt te participeren op de arbeidsmarkt. Ook als je goed Nederlands spreekt.

Meer dan taal alleen

Inburgeren is meer dan alleen de taal leren. Het gaat er uiteindelijk om dat mensen hun draai vinden in hun nieuwe woonomgeving. Dat ze de maatschappij leren kennen en gemotiveerd raken om te participeren. Natuurlijk is taal hierbij heel belangrijk, maar het belang van vaardigheden mag niet onderschat worden. Wanneer je begrijpt hoe de maatschappij werkt, zal dit veel onzekerheid wegnemen. Deze zelfverzekerdheid zal terug te zien zijn in het gedrag.

Het belang van werknemersvaardigheden

Op de Nederlandse werkvloer wordt er vaak verwacht dat je vragen stelt en initiatief neemt. Dat je zelf projecten op je neemt en meedenkt. Assertiviteit is een van de werknemersvaardigheden die in Nederland hoog staat aangeschreven.

 In onze ervaring worden bepaalde vaardigheden in andere landen op een andere manier ontwikkeld. In niet-Westerse landen is assertiviteit bijvoorbeeld vaak veel minder belangrijk dan hier. Open vragen stellen doe je niet snel en al helemaal niet aan je leidinggevende. Initiatief nemen kan in deze landen soms zelfs overkomen als betweterig.

Stel je voor dat je dit gewend bent als je net je eerste stap op een Nederlandse werkvloer zet. De kans is groot dat je dan terughoudend en passief binnenkomt. In Hollandse ogen tenminste. En zo’n eerste indruk – daar kom je niet snel meer vanaf.

Verandering is op komst

Gelukkig gaat de inburgeringswet veranderen. Er gaat meer op maat gewerkt worden. Dit betekent waarschijnlijk ook meer aandacht voor het individu, en voor een brede ontwikkeling en inburgering. Wij hopen daarnaast dat het thema werknemersvaardigheden ook een plek krijgt binnen de nieuwe wetgeving. Want of je vrijwilliger, hulpouder, stagiaire of medewerker bent: in alle gevallen is het ontwikkelen van werknemersvaardigheden van groot belang.

 

Wij geven regelmatig trainingen en workshops over werknemersvaardigheden. Ook bieden wij mogelijkheden voor langdurige begeleidingstrajecten voor inburgeraars. Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.