Advies

Het Sociaal Domein is volop in ontwikkeling. In 2021 gaat de nieuwe inburgeringswet van kracht. Gemeenten zijn druk met de voorbereidingen. Wij kunnen je adviseren om de juiste kaders neer te zetten en op tijd te starten met een pilot, voordat de inburgeringswet daadwerkelijk van kracht gaat. Door goede invulling te geven aan de nieuwe inburgeringswet kun je diversiteit op de arbeidsmarkt bevorderen. Een goed middel hiervoor is het inzetten van leer-/ werktrajecten. Its Training & Advies ondersteunt ook bij het opzetten van trajecten en begeleidt de statushouders hierin. Wij denken graag met je mee als het gaat om een opleidingsplan voor medewerkers en goede afstemming en communicatie onderling.

Wil je weten hoe je binnen jouw organisatie diversiteit kunt creëren? Wij geven jouw organisatie praktische tools om hiermee aan de slag te gaan. Denk aan tips om een vacaturetekst beter af te stemmen op de doelgroep en de selectieprocedure -anders- in te richten.

Wil je advies op maat over diversiteit binnen jouw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op via het contactformulier.